RADOMSKIE CENTRUM SZKOLENIA ZAPAŚNICZEGO

NASI SPONSORZY- DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!!!

Jesteś tutaj: Strona główna » STRONA GŁÓWNA - newsy » WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

11-02-2019 11:39


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

UCHAWAŁ nr. 1/2019r

Zarządu RCSZ,,OLIMPIJCZYK" Radom

 Członkowie Zarządu RCSZ ,,Olimpijczyk" na zabraniu w dniu 21.01.2019r zgodnie ze Statutem naszego Klubu § 19 pkt.4a podejmują uchwałę nr.1/2019 o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Wyborczego członków RCSZ ,,Olimpijczyk" w Radomiu. Miejscem zebrania będzie sala konferencyjna ZSB-SMS ul  Kościuszki 7 w Radomiu. Zebranie ma odbyć się  26.02.2019r  o godzinie 17.00 w pierwszym terminie i o godzinie 17.15 w drugim terminie.

                 W zwyczajnym walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym zgodnie ze statutem uczestniczą z głosem stanowiącym Członkowie zwyczajni (aktualnie członkowie z poprzedniego zebrania oraz zawodnicy/czki, którzy mają 18 lat – § 20 pkt 1 Statutu Klubu oraz członkowie honorowi, wspierając ( zgodnie ze statutem § 11 pkt. 1,2,3,4) i osoby zaproszone.

                 Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze poświęcone będzie niżej wymienionym zagadnieniom:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2015-2018
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2015-2018
  3. Wybór Prezesa RCSZ,,OLIMPIJCZYK"
  4. Wybór Zarządu Klubu
  5. Wybór Komisji Rewizyjnej
  6. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania w tym uchwały dotyczące zmian w Statucie ( zgodnie z § 21.pkt.4)
  7. Wystąpienie wybranego Prezesa Klubu
  8. Pierwsze zebranie wybranego Zarządu Klubu i jego ukonstytuowanie się.
  9. Pierwsze zebranie Komisji rewizyjnej i jej ukonstytuowanie się.
  10.  Zakończenie zebrania./ /


  

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym: